Former students

See "Doctors" for Doctral Alumni

Master's degree

1994 Satoru Emura(MEIP) Takashi Oishi(MEIP)

1995 Takafumi Suzuki(MEIP) Hiroshi Hoshino(MEIP)

1996 Katsuyuki Takahashi (MEIP) Ken Tamayama(MEIP)

1997 Shinsuke Suzuki (MEIP) Satoshi Takano(MEIP)

1998 Yutaka Kunita (MEIP) Akiko Goto (MEIP) Yoichi Miyawaki (MEIP)

1999 Kingo Koyama (MEIP) Hirotaka Takahashi (MEIP) Ryusuke Hayashi (MEIP)

2000 Satoshi Saga (MEIP) Tatsuhiro Tuchida (MEIP) Takuya Nojima (MEIP) Akitake Mituhasi (MEIP)

2001 Hiroyuki Kajimoto (MEIP) Tafumi Kawane (MEIP) Kazunori Kuroiwa (MEIP) Toshiyuki Takahei (MEIP) Nicolas Dufer (MEIP) Nicolas Dufer (MEIP)

2002 Yoshitaka Zaitsu (MEIP) Takashi Nakagawa (MEIP) Yoshikuni Nomura (IIS) Junji Watanabe (MEIP)

2003 Takayuki Iwamoto (IPC) Kazuto Kamiyama (IPC) Junya Hayashi (IPC) Takeshi Miki (IIS)

2004 Yoshiaki Asahara (IPC) Takahiro Itagaki (IPC) Kazutoshi Obana (IPC) Hiroaki Takahashi (IPC) Atsuyuki Muramoto (IPC) Nadji Cherief (IPC) - thesis: Design and Evaluation of an IPT-Based Cockpit for Telexistence

2005 Yusuke Suzuki (IPC) Shuhei Nakagawara (IPC) Masashi Nakatani (IPC) Michihiko Yoden (IPC)

2006 Daisuke Akaho (IPC) Takayuki Uchida (IPC) Kei Sakabe (IPC) Kiyohiro Sogen (IPC) Seiichiro Hayashi (IPC) Jun Yamamoto (IPC)

2007 Yusuke Ueda (IPC) Ryo Shinohara (IPC) Kouta Minamizawa (IPC)

2008 Masatsugu Shinmeimae (IPC) Nobuaki Kato (IPC) Shinobu Kuroki (IPC) Katsunari Sato (IPC) Hisashi Nagayasu (IPC) Masami Mishiro (IPC) Jun Yamazaki (IPC) Takumi Yoshida (IPC)

2009 Shuji Komeiji (IPC) Kensei Jo (IPC) Hideki Tsuboi (IPC)

2010 Kyohei Kikuta (IPC) Sho Kamuro (IPC) Mari Tatezono (IPC) Kentaro Doba (IPC)

2011 Keisuke Takeshita (IPC) Yuki Hirobe (IPC)

2012 Yuki Imamura Tadatoshi Kurogi Keitaro Shimizu

2013 Yuta Takeuchi Kyo Hirota

2014 Yuta Ueda Saki Uchida Yeoni Chang Nobuhisa Hanamitsu Kenta Watashima

2015 Yusuke Mizushina Karin Iwazaki MHD Yamen Saraiji

2018 Yuki Tajima Kyosuke Yamazaki

2019 Ikumi Naka

Bachelor's degree

1995 Hidenori Awaya Kentaro Itoh Yasutaka Sakon Kenji Tanaka Takaharu Morohashi

1996 Makoto Kondo Masahiko Okumura Kazue Kobayashi Masaaki Koyanagi Hiroki Yokoyama

1997 Ryosuke Iida Fumihito Endo Toshitomo Ohba Akane Okuto

1998 Hideki Ookawara Kenichi Kurata Tomoaki Daigi Akira Takamisawa Satoru Hayano

1999 Tsuyoshi Inoue Eijun Urasaki Takato Iizuka

2000 Hirohumi Suzuki Tomoaki Kokita Naoko Ogawa Takeshi Kubota Atsushi Sakuma Atsushi Sumida Hitoshi Hattori

2001 Hiroyuki Kakishima Kakuta Kazuto Kamiyama Shintaro Saito Takuro Hayashida Seiichiro Yano

2002 Yoshiro Imai Kazutoshi Obana Daijiro Koga Keita Sugawara Hiroaki Takahashi Daisuke Takeuchi

2003 Yoshio Ugai Takashi Sato Takayuki Hoshi

2004 Kei Sakabe Takayuki Uchida Takashi Komai Norihisa Sakamoto Kiyohiro Sogen

2005

2006 Miyuki Tsuchiya Kouichi Toujou Takeshi Morooka

2007 Kensei Jo Tomohide Nagai Takahiro Noda

2008 Keiichiro Otani Sho Kamuro Kazuhito Tanaka

2009 Masafumi Takahashi Kohei Hitoshi Yasuhiro Mochida Chihiro Watanabe

*MEIP: Department of Mathematical Engineering and Information Physics *IPC: Department of Information Physics and Technology *AIS: Department of Advanced Interdisciplinary Studies *IIS: Graduate School of Interdisciplinary Information Studies