Formar students
See "Doctors" for Doctral Alumni

Master's degree


1994
Satoru Emura(MEIP)
Takashi Oishi(MEIP)

1995
Takafumi Suzuki(MEIP)
Hiroshi Hoshino(MEIP)

1996
Katsuyuki Takahashi (MEIP)
Ken Tamayama(MEIP)

1997
Shinsuke Suzuki (MEIP)
Satoshi Takano(MEIP)

1998
Yutaka Kunita (MEIP)
Akiko Goto (MEIP)
Yoichi Miyawaki (MEIP)

1999
Kingo Koyama (MEIP)
Hirotaka Takahashi (MEIP)
Ryusuke Hayashi (MEIP)

2000
Satoshi Saga (MEIP)
Tatsuhiro Tuchida (MEIP)
Takuya Nojima (MEIP)
Akitake Mituhasi (MEIP)

2001
Hiroyuki Kajimoto (MEIP)
Tafumi Kawane (MEIP)
Kazunori Kuroiwa (MEIP)
Toshiyuki Takahei (MEIP)
Nicolas Dufer (MEIP)
Nicolas Dufer (MEIP)

2002
Yoshitaka Zaitsu (MEIP)
Takashi Nakagawa (MEIP)
Yoshikuni Nomura (IIS)
Junji Watanabe (MEIP)

2003
Takayuki Iwamoto (IPC)
Kazuto Kamiyama (IPC)
Junya Hayashi (IPC)
Takeshi Miki (IIS)

2004
Yoshiaki Asahara (IPC)
Takahiro Itagaki (IPC)
Kazutoshi Obana (IPC)
Hiroaki Takahashi (IPC)
Atsuyuki Muramoto (IPC)
Nadji Cherief (IPC)
- thesis: Design and Evaluation of an IPT-Based Cockpit for Telexistence

2005
Yusuke Suzuki (IPC)
Shuhei Nakagawara (IPC)
Masashi Nakatani (IPC)
Michihiko Yoden (IPC)

2006
Daisuke Akaho (IPC)
Takayuki Uchida (IPC)
Kei Sakabe (IPC)
Kiyohiro Sogen (IPC)
Seiichiro Hayashi (IPC)
Jun Yamamoto (IPC)

2007
Yusuke Ueda (IPC)
Ryo Shinohara (IPC)
Kouta Minamizawa (IPC)

2008
Masatsugu Shinmeimae (IPC)
Nobuaki Kato (IPC)
Shinobu Kuroki (IPC)
Katsunari Sato (IPC)
Hisashi Nagayasu (IPC)
Masami Mishiro (IPC)
Jun Yamazaki (IPC)
Takumi Yoshida (IPC)

2009
Shuji Komeiji (IPC)
Kensei Jo (IPC)
Hideki Tsuboi (IPC)

2010
Kyohei Kikuta (IPC)
Sho Kamuro (IPC)
Mari Tatezono (IPC)
Kentaro Doba (IPC)

2011
Keisuke Takeshita (IPC)
Yuki Hirobe (IPC)

2012
Yuki Imamura
Tadatoshi Kurogi
Keitaro Shimizu

2013
Yuta Takeuchi
Kyo Hirota

2014
Yuta Ueda
Saki Uchida
Yeoni Chang
Nobuhisa Hanamitsu
Kenta Watashima

2015
Yusuke Mizushina
Karin Iwazaki
MHD Yamen Saraiji
Bachelor's degree1995
Hidenori Awaya
Kentaro Itoh
Yasutaka Sakon
Kenji Tanaka
Takaharu Morohashi

1996
Makoto Kondo
Masahiko Okumura
Kazue Kobayashi
Masaaki Koyanagi
Hiroki Yokoyama

1997
Ryosuke Iida
Fumihito Endo
Toshitomo Ohba
Akane Okuto

1998
Hideki Ookawara
Kenichi Kurata
Tomoaki Daigi
Akira Takamisawa
Satoru Hayano

1999
Tsuyoshi Inoue
Eijun Urasaki
Takato Iizuka

2000
Hirohumi Suzuki
Tomoaki Kokita
Naoko Ogawa
Takeshi Kubota
Atsushi Sakuma
Atsushi Sumida
Hitoshi Hattori

2001
Hiroyuki Kakishima
Kakuta
Kazuto Kamiyama
Shintaro Saito
Takuro Hayashida
Seiichiro Yano

2002
Yoshiro Imai
Kazutoshi Obana
Daijiro Koga
Keita Sugawara
Hiroaki Takahashi
Daisuke Takeuchi

2003
Yoshio Ugai
Takashi Sato
Takayuki Hoshi

2004
Kei Sakabe
Takayuki Uchida
Takashi Komai
Norihisa Sakamoto
Kiyohiro Sogen

2005

2006
Miyuki Tsuchiya
Kouichi Toujou
Takeshi Morooka

2007
Kensei Jo
Tomohide Nagai
Takahiro Noda

2008
Keiichiro Otani
Sho Kamuro
Kazuhito Tanaka

2009

Masafumi Takahashi
Kohei Hitoshi
Yasuhiro Mochida
Chihiro Watanabe

*MEIP: Department of Mathematical Engineering and Information Physics
*IPC: Department of Information Physics and Technology
*AIS: Department of Advanced Interdisciplinary Studies
*IIS: Graduate School of Interdisciplinary Information Studies
Prev
Formar staff
top of the category
Members